Spread the word!

#womenwithimpact draagt bij aan een verhoogd bewustzijn van
en inzicht in de SDG’s, en meer specifiek rond SDG 5 gendergelijkheid.
  • Thema’s: duurzaam ondernemen, gendergelijkheid, sensibilisering
  • Doelgroep: ondernemers, reizigers, onderwijs

Samenvatting

  • Dit campagneproject, gesubsidieerd door de Europese Unie vanuit het programma ‘Frame, Voice, Report’, liep van het najaar 2019 tot de zomer van 2020.
  • Dit programma werd gerealiseerd in het kader van ontwikkelingssamenwerking en heeft als doel bij te dragen aan correcte beeldvorming over het Zuiden en constructieve journalistiek over de SDG’s en ontwikkelingsproblematieken.
  • De kern van het project is het delen van inspirerende, genuanceerde en constructieve verhalen en kennis over gendergelijkheid en duurzame ontwikkeling in verschillende culturele contexten. Dit door sterke vrouwen die sociaal ondernemen in toerisme aan het woord te laten.
  • Daarbij gingen we binnen het Joker/ViaVia netwerk en daarbuiten op zoek naar verhalen van vrouwen in de toeristische sector en dat over de gehele wereld.

Onze rol

  • Storytelling: opstellen en verspreiding van verhalen over sterke vrouwen in toerisme zodat ze een platform en waardering voor hun werk krijgen.
  • Kennisdeling / sensibiliseren: inzichten over genderongelijkheid en vrouwen in toerisme delen met reizigers, het onderwijs en de sector. 
  • Een community creëren voor vrouwen in de toeristische sector.
  • Bijdragen aan SDG 5: de vaststelling dat een onevenredig deel van de armen in de wereld vrouw is, geeft aan dat het gelijkheidstreven een essentiële bekommernis moet zijn. Een versterking van de rol van de vrouw door onderwijs én door haar volwaardige deelname aan het economische en maatschappelijke proces, is fundamenteel inzake armoedebestrijding en ontwikkeling.

Ook gebeten door gendergelijkheid en wil je zoals wij geïnspireerd worden door meer inzichten en verhalen?

We delen graag onze passie tijdens een inspirerende lezing, masterclass of (online) event, maar luisteren even graag naar nieuwe verhalen. 

Ook staan we steeds open voor samenwerkingen rond dit thema, zodat we samen vrouwen en gendergelijkheid in toerisme hoog op de agenda kunnen blijven zetten.