Duurzaam Ruraal Toerisme

Rural Innovative Sustainable Tourism for VET is een strategisch partnerschap met als doel professionele kennis over lokaal duurzaam toerisme te ontwikkelen, te structureren en te delen.
  • Thema’s: innovatief duurzaam toerisme, voornamelijk in rurale gebieden, uitdagingen van hedendaags toerisme
  • Doelgroep: Europees toerismeonderwijs (VET, hogescholen en beroepsonderwijs) en Europese KMO’s in toerisme

R.I.S.T.o.VET

Eind 2019 ging het Erasmus+ project R.I.S.T.o.VET – Rural Innovative Sustainable Tourism for VET project van start (2019-2022). VVTA is projectpartner in dit project, samen met Europese partners uit Italië, Polen, Griekenland en Duitsland.

Dit project wil de innovaties onderzoeken die er op vlak van duurzaam toerisme gebeuren in Europa, voornamelijk in rurale gebieden. Op basis van deze kennis wil het een curriculum ontwerpen om aan te bieden aan het Europese toerismeonderwijs (VET, hogescholen en beroepsonderwijs) en Europese KMO’s in toerisme. Er wordt een studieboek ontwikkeld, alsook een online platform en verschillende webinars.

Meer info op www.ristovet.infoproject.eu

Erasmus+ project