ViaVia Tourism Academy vzw

Sinds de oprichting in 2001 is het verhaal van VVTA gebouwd vanuit sociaal engagement en intense betrokkenheid met de wereld, en zijn ontwikkelings- en samenwerkingsactiviteiten vooral gericht op de derde en vierde wereld. Vanuit zijn sterke aanwezigheid op vier continenten is het Joker ViaVia netwerk, waartoe VVTA behoort, daarbij overtuigd van de kracht van regeneratief toerisme en intercultureel ondernemen.

Waarom doen we het

  • Toerisme is een motor voor het vergroten van welvaart voor lokale gemeenschappen, zowel op microniveau voor de betrokken personen en hun families, als op het niveau van de regio waar ze wonen en werken.
  • Dat veronderstelt projecten rond capaciteitsopbouw voor ondernemers, non-formeel toerismeonderwijs, interculturele competentieverhoging, samenwerkingen …
  • Vanuit een holistisch perspectief waar People, Planet, Prosperity én Pleasure in evenwicht zijn.
  • Daarbij willen we dat ‘duurzaam’ evolueert naar ‘regeneratief’. Waar duurzaam vooral wil ‘in stand houden’, wil regeneratief ‘herstellen, vernieuwen en koesteren’.

Welke rol nemen we op

Capaciteitsopbouw 

Zorgen dat lokale ondernemers meer grip krijgen op het fenomeen toerisme, zowel economisch, sociaal als cultureel. 

Educatie

Zorgen dat competenties verhoogd worden die inspelen op kennis, vaardigheden en attitudes die aansluiten bij de 21ste eeuw.

Lerende netwerking

Zorgen dat het gedachtegoed ‘duurzaam toerisme en intercultureel ondernemen’ versterkt en gedeeld wordt.

Sensibilisering

Zorgen dat reizigers zich sterker gaan inzetten voor de uitbouw van een duurzame, solidaire en tolerante wereld.

Ondersteuning

Uitbouwen van het Joker ViaVia Projectenfonds waarmee we ondernemers kunnen versterken.

Onze belangrijkste erkenningen:

  • 2000: Het Joker ViaVia netwerk ontvangt de tweejaarlijkse VBO-VEV Prijs Internationaal Partnerschap voor Duurzame Ontwikkeling voor de samenwerking in Arusha (Tanzania) met acht scholen in Toerisme. Voor een partnerschap gebaseerd op gelijkwaardigheid, transparantie en wederzijdse samenwerking. Deze erkenning was de stimulans voor de oprichting van VVTA.
  • 2015: VVTA wordt door EU-commissaris Marianne Thyssen uitgeroepen tot ‘ESF Ambassadeur’ voor het transnationale ESF-project ‘Café Herman’ rond economische en sociale inclusie van etnische ondernemers.
  • 2018: VVTA draagt bij tot de officiële erkenning van Joker als SDG Voice – Ambassadeur van de Sustainable Development Goals – door het Belgisch Federaal Instituut van Duurzame Ontwikkeling.

Inspiratie vanuit het
Joker ViaVia netwerk

De Sustainable Development Goals geven richting aan onze ambities over duurzame ontwikkeling. Met het Joker ViaVia netwerk trachten we zo bij te dragen aan een wereld waarin People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership in evenwicht zijn met elkaar. Daarbij hoort ook Pleasure, want zonder passie en plezier blijft ook weinig bestaan.