Twintigers aan zet

Ervaringsgericht trainingstraject dat vaardigheden aanscherpt die vandaag voor het bedrijfsleven, de samenleving én voor de deelnemers het verschil maken.
  • Thema’s: versterken van 21ste-eeuwse vaardigheden, ontwikkelen van wereldvisie, ondernemerschap, leidinggeven, maatschappelijke betrokkenheid 
  • Doelgroep: twintigers die vanuit eigen dromen het heft in eigen handen nemen

Make it Happen Now

Het door ESF ondersteund project ‘Make it Happen Now: Twintigers aan zet’ ontwikkelt een methodologie om de jonge doelgroep van twintigers meer zelfzeker en effectiever te maken door bij hen die vaardigheden aan te scherpen die vandaag voor het bedrijfsleven, de samenleving, en ook henzelf noodzakelijk zijn voor een positieve groei. Hierdoor vergroten we de kans op (boeiend en zinvol) werk, nu maar ook verder in hun loopbaan. Maar tegelijkertijd versterken we hun kracht en zin om zelf actief te zijn in de brede wereld van vandaag, sociaal ondernemend in context en interactie met anderen. Als een betrokken changemaker bij de zoektocht naar een betere wereld voor mens en planeet.

Meer info op www.makeithappennow.be

Partners

Joker, VVTA, Trendhuis, HIVA, We have the choice, Akiiki, VDAB (België),  
DieBerater (Oostenrijk), Viva Pautalia (Bulgarije).

EUROPEES SOCIAAL FONDS ondersteunt