Duurzaam en innovatief toerisme

Leren is niet verplicht, overleven eigenlijk ook niet.
Maar wie wil overleven, moet leren, moet veranderen.
 • Thema’s: duurzaam toerisme, regeneratief toerisme
 • Doelgroep: docenten, leerkrachten en studenten toerisme,
  recreatie en hotelmanagement en geïnteresseerden uit het werkveld

Samenvatting

Het Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT) richt zich tot alle docenten van de Nederlandstalige bachelors Toerisme en Hotelmanagement en de master in Toerisme, alle leerkrachten van de secundaire toerismescholen en alle leerkrachten van de centra voor volwassenenonderwijs waar onthaal of toerisme wordt gegeven.

Doelstellingen zijn:
 • Uitwisseling en opbouw van kennis rond de integratie van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de curricula van opleidingen Toerisme & Hotelmanagement, onder meer door het uitwisselen van didactisch materiaal en didactische methodes.
 • Uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwijs en werkveld rond innovatieve, duurzame en toekomstgerichte initiatieven. Met aandacht voor trends.
 • De studenten, de professionals van morgen, de weg tonen naar een duurzame toekomst van het toerisme met een kritische, innovatieve ingesteldheid.

Onze rol

 • Coördinatie van de activiteiten van het lerend netwerk, dit in samenwerking met het toerismeonderwijs.
 • Educatief materiaal en leermethodes verzamelen en/of testen en de uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwijzend personeel en andere leden stimuleren.
 • Organisatie van studiedagen rond een welbepaald thema of aspect binnen het gedachtegoed van duurzaam en regeneratief toerisme. VVTA zorgt zowel voor een onderbouwd thema met expert gastsprekers en passende locatie, als voor de volledige praktische organisatie.
 • Disseminatie project. Werken aan een gezamenlijke output, gekaderd binnen een snel evoluerende wereld van duurzaam naar generatief toerisme.
 • Stageplaatsen zowel in Vlaanderen als Noord-Zuidstages bij ViaVia World cafés.

Realisaties

Lerend netwerk

Tussen 2009 en 2019 organiseerde het lerend netwerk gemiddeld 4 studiedagen per jaar met zeer uiteenlopende thema’s, steeds innovatief en toekomstgericht.

VVTA en Joker ViaVia organiseerden op 13 november 2018 het eerste congres rond Duurzaam Toerisme waar zowel de sector als het toerismeonderwijs, inclusief de laatstejaars studenten toerisme, aanwezig waren. Dat gebeurde in samenwerking met Travel 360°. Het thema ‘The Travel Future We Really Want’ deed stof opwaaien.

In 2019 herhaalden we deze succesformule met dezelfde partners en alweer straffe (internationale) sprekers. Het congres ‘The Travel Responsibility We Really Take’ vond plaats op 14 november 2019 in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. De focus lag weer op enkele thema’s waar ons hart nauw bij betrokken is: sociaal ondernemerschap in toerisme (geïnspireerd door onze eigen ViaVia’s) en sterke vrouwen in toerisme (link met het #womenwithimpact project).

VVTA maakt vanaf 2019 ook deel uit van CIM (Creativity and Innovation Management), een Europese kennisalliantie ter bevordering van creativiteit en innovatiegerelateerde competenties, en hun validatie in instellingen in het hoger onderwijs en bedrijven. Dit is een Erasmus+ project met de universiteit van Essen Duisburg als projectcoördinator. Andere projectpartners komen uit Litouwen, Portugal, Oostenrijk, Italië, Ierland, Engeland en België.

Wil je deel uitmaken van dit lerend netwerk, of graag meebouwen ergens te velde?