ViaVia Marrakech Helps

Op vrijdag 8 september 2023 vond in de avond een zware aardbeving plaats in het Atlasgebergte, vlakbij Marrakech.
In de nasleep van deze aardbeving richtte het ViaVia Joker Reiscafé in Marrakech ‘ViaVia Marrakech Helps’ op, een fonds om de slachtoffers te helpen.

Een oproep van de ViaVia’s, Joker en wandelorganisaties Anders Reizen en Bootz zorgden voor meer dan €20.000 aan giften. Dat bedrag is geïnvesteerd in een aantal projecten rond onderwijs, toerisme, en landbouw. Steeds in samenspraak met de getroffen gemeenschap, de Marokkaanse ngo Moroccan Biodiversity and Livelihood Association en onze toeristische partners.

Klassen, schoolmateriaal en een buschauffeur

Imegdal, een dorp in het Marokkaanse Atlasgebergte, verdween op 8 september quasi helemaal van de kaart. Om de kinderen, ook tijdens de heropbouw, toch naar school te kunnen laten gaan, is er een containerklas gebouwd en werden er schoolbenodigdheden voor 40 leerlingen aangekocht. Daarnaast is er sanitair voor de kinderen voorzien en een slaapplek voor de leerkracht, die niet van het dorp is.

Ook in Tamatert is de school vernield. De kinderen van dat dorp kunnen les blijven volgen op andere locaties. Het loon van de buschauffeur die hen brengt en oppikt wordt dit schooljaar betaald met het ingezamelde geld.

Heropbouw hotel en onderdak personeel

Kasbah Itran, een hotel op een rots in de Rozenvallei, is al vele jaren de vaste overnachtingsplek van reizigers van Anders Reizen. Door de aardbeving was het hotel lange tijd gesloten, waardoor het personeel geen volwaardig loont ontving. Daar komt nu verandering in: het hotel is bijna heropgebouwd zodat gasten er opnieuw terechtkunnen. Na de aardbeving kregen medewerkers en hun familie ook hulp bij hun zoektocht naar deftig onderdak.

High Atlas Food Market op 8, 9 en 10 maart 2024

Er mee voor zorgen dat landbouwers en lokale ondernemers zo snel mogelijk opnieuw een duurzaam inkomen krijgen: dat is het derde project. De ngo Moroccan Biodiversity and Livelihood Association (MBLA) speelt hierin een belangrijke rol. Zij werken al sinds 2014 in het Atlasgebergte, kennen de mensen in de getroffen gebieden zeer goed en kunnen dus heel goed inschatten welke acties moeten ondernomen worden zodat iedereen opnieuw een waardig inkomen heeft. MBLA zette twee extra markten op waarbij coöperaties (= landbouwers en kleine ondernemers die samenwerken om o.a. kosten te besparen en meer (diverse) producten aan te bieden) uit de Atlas hun bioproducten promoten en verkopen.

De High Atlas Food Market van 8, 9 en 10 maart financieren we met de opbrengsten van de inzamelactie. Er zullen 18 coöperaties deelnemen, voornamelijk vrouwen. De kost van transport, logement en maaltijden voor de deelnemende coöperaties, de marketing en de praktische organisatie van de beurs is gefinancierd. De deelnemers moeten dus enkel opdagen en hun producten verkopen. De Food Market is ook een goeie omgeving om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, bv. met horeca-uitbaters of medewerkers uit de cosmeticasector. Met meer dan 80% deelnemende coöperaties in handen van vrouwen, is de startdag – internationale vrouwendag – symbolisch. Ook de timing is gunstig: vlak voor de start van de Ramadan, wanneer er veel wordt aangekocht.